گسترش محدوده تردد، از میدان کلبه تا معالی آباد

 

همشهری عزیز سلام،
با توجه به استقبال گسترده کاربران بیدود در شیراز و درخواست های مکرر ایشان برای افزایش دوچرخه ها و گسترش محدوده مجاز تردد، بیدود پس از افزودن 1000 دوچرخه جدید به ناوگان حمل و نقل پاک این شهر، از امروز محدوده مجاز دوچرخه سواری 50 درصد افزایش یافته است و اهالی محترم محله های قصرالدشت و معالی آباد نیز میتوانند به راحتی از دوچرخه های بیدود استفاده نمایند.

 

با استفاده از روش های زیر، اپلیکیشن را نصب و از سفرهای هدیه استفاده کنید: