نحوه ی خرید و استفاده از بسته های سفر


آموزش استفاده از وب اپلیکیشن بیدود(برای iOS):


 

آموزش کوتاه استفاده از اپلیکیشن و دوچرخه های بیدود:


برای آشنایی با محدوده ی مجاز بیدود در شهر تهران و شیراز، نقشه ی محدوده مجاز دوچرخه سواری را نگاه کنید.

صفحه اصلیدانلود اپلیکیشنآموزش استفاده