• 2166922075 (98+)
  • تهران، خیابان جمالزاده، جنب بانک ملی، پلاک 520، طبقه اول

محدوده مجاز

محدوده مجاز دوچرخه سواری در تهران:

 لینک محدوده مجاز شهر تهران روی نقشه

(نقاط پارک ممنوع: مناطقی که با رنگ قرمز در نقشه مشخص شده اند، داخل محدوده بوده و تردد در آنها مجاز می باشد اما پارک کردن در آنها ممنوع است)